Aplikace

Biotechnologie

Pouze vysoce specializované řešení zajistí spolehlivý a efektivní proces

Autotransfuze – systémy pro krevní hospodářství – oxygenátory a systémy mimotělního oběhu krve používané v kardiochirurgii k udržení pacienta při životě během operací srdce tím, že přebírají srdeční a plicní funkce. Speciální plsti KAY-LIQUID slouží spolehlivě právě v takových kritických aplikacích. Často platí, že pouze vysoce specializované řešení zajistí spolehlivý a efektivní proces. Optimalizovaná výtěžnost a dostupnost filtračních vložek jsou vždy zásadní. Společnost Filtertech nabídí filtrační média, která vyhoví přísným nárokům vysoce individuálních filtračních procesů pro biotechnologie a potravinářství.

 

Spolehlivost procesu – sterilní balení

Sterilně balené filtrační vložky společnosti Kayser Filtertech se používají tam, kde jsou kladeny ty nejvyšší nároky na spolehlivost procesů.
Všechny použité sterilizační postupy jsou založeny na osvědčených metodách, které se používají např. ke sterilizaci chirurgických nástrojů.

Dodržování předpisů jako záruka bezpečnosti

Extrahovaná množství látek jsou
velmi malá. Shoda ve farmaceutickém průmyslu vychází z předpisů a směrnic EU a FDA.
Kromě toho platí, že koncentrace následujících látek je pod dolní mezí detekce:
• Bisfenol A
• Melamin
• Těžké kovy (Cd, Cr, Hg, Pb)
• Chlorované uhlovodíky
• Benzen

Odolnost a vysoká účinnost

V závislosti na individuálním provedení jsou sterilní filtrační vložky Kayser Filtertech odolné vůči teplotám až do 250 °C a chemikáliím v rozsahu pH 1–14. K dispozici jsou materiály PP, PET, PPS a PTFE. K odstranění submikronových částic slouží vysoce účinná inertní PTFE membrána.

Auditované procesy, sledovatelné produkty

Výrobní procesy společnosti Kayser Filtertech procházejí opakovanými audity farmaceutických společností. A to včetně velkých nadnárodních skupin. Volitelně může být každá jednotlivá filtrační vložka opatřena bezinkoustovým štítkem, aby byla zajištěna 100% sledovatelnost.

Cílové hodnoty migrace

Filtrační vložky KAY-LIQUID jsou inertní, což dokazuje celková hodnota migrace hluboko pod limitem. Data poskytl nezávislý zkušební ústav. Graf ukazuje, že měřené hodnoty mohou být na úrovni pouhé 1/30 prahové hodnoty.

Výrobní procesy

Filtrační vložky KAY-LIQUID jsou vyráběny podle předpisů GMP a HACCP. Umožňují spolehlivou integraci do procesu vyžadujícího dodržení předpisů pro styk s potravinami – ať už se jedná o přepravu, broušení, sušení apod.

VÝHODY

Bezkonkurenční účinnost filtrace. Tento filtr dokáže filtrovat mikroagregáty v intra/extrakavitární krvi, což znamená, že umožňuje zadržovat všechny částice větší než 40 µm odsávané z operačního pole, jako jsou sraženiny, fragmenty tkáně nebo kostí, a poté „čistou“ krev uvolňovat pro jímání do rezervy pro účely perfuze.

 

Produkty

Dodáváme komplexní řešení
Dodáváme a poskytujeme podporu pro filtrační systémy v podobě filtračních hadic, filtračních kapes, opěrných košů, příslušenství, měřicích a regulačních systémů a komplexních servisních a laboratorních služeb.
Certifikát ISO 9001/14001
Naše produkty vyrábíme podle mezinárodních norem. Jsme držitelem certifikátu pro systém kvality (ISO 9001) a systém environmentálního managementu (ISO 14001).
1 100 000 filtračních hadic a 250 000 opěrných košů za rok
Každý rok vyrobíme na zakázku více než 1 100 000 filtračních hadic a 250 000 opěrných košů různého průměru a délky a z různých materiálů.

Máte konkrétní projekt?

Společnost Kayser® Filtertech Group – světová jednička ve výrobě filtračních systémů – vám nabízí řešení na míru přesně podle vašich projektových specifikací. Spolehnout se můžete i na naše osvědčené služby technické asistence a dozoru, a to jak při instalaci, tak při následné údržbě.

 

PŘÍMÝ KONTAKT