Služby

Tlaková zkouška

VYŠŠÍ KONCENTRACE PRACHU V ČISTÉM PLYNU SNIŽUJE KOMFORT PRACOVNÍKŮ V ZÁVODU

A zejména tehdy, pokud nelze jednoznačně určit příčinu. Díky vhánění fluorescenčního prášku KAY-GLOW do toku surového plynu a pozdějšímu osvětlení čistého plynu UV světlem dokážou naši vyškolení servisní technici rozpoznat i ty nejmenší netěsnosti ve filtračních hadicích i v tělese filtru.

 

Vhánění testovacího prášku

Vnikání prachu přes těsnění filtrační hadice

Netěsnost na tělese filtru

Máte konkrétní projekt?

Společnost Kayser® Filtertech Group – díky dlouholetým zkušenostem ve výrobě filtračních elementů – vám nabízí řešení na míru přesně podle vašich projektových specifikací. Spolehnout se můžete i na naše osvědčené služby technické asistence a dozoru, a to jak při instalaci, tak při následné údržbě.

 

PŘÍMÝ KONTAKT