Společnost

O KAYSER Filtertech Group

Kayser Filtertech aerial

Zkušenosti a tradice – propojení obojího vede k neustálým inovacím. Naší nejvyšší prioritou jsou spolehlivá a udržitelná řešení. Právě ta nás ženou vpřed.

300

let ZKUŠENOSTÍ

6

POBOČEK

 

Přes 1500

SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Tradice v Einbecku již od roku 1709

Firma začínala v roce 1709 jako továrna na vlněné zboží Gebr. Borcholt, vyvinula se v regionálního výrobce tkanin a oděvů a v dnešní době je globálním partnerem v oblasti průmyslové filtrace a na dodavatelském trhu pro automobilový průmysl.


I dnes je společnost Kayser rodinnou firmou a drží se tedy rodinných hodnot. Usilujeme o dlouhodobé partnerství se svými zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i regionem, kde působíme.

Stavíme na staletích zkušeností a rozsáhlé síti různých výzkumných partnerů, abychom mohli nabízet inovativní a udržitelná řešení pro aplikace s textilními filtry.

Máme celkem 6 poboček a přes 20 partnerů po celém světě; budeme vám partnerem ve chvíli a na místě, kde nás potřebujete.

 


Poslání

Jako tradiční rodinná firma jsme celosvětově aktivním a inovativním dodavatelem komplexních řešení v oblasti průmyslové filtrace. Spokojenost zákazníků, kvalita a růst – to je cíl naší každodenní práce.

Vize

Prostřednictvím svých inovativních produktů a služeb přispíváme aktivně k ochraně životního prostředí.
Odpovědné využívání přírodních zdrojů a snižování emisí pomáhá zachovat životní prostředí pro budoucí generace.

Hodnoty

  • orientace na zákazníka a úspěch
  • vášeň a inovace
  • důraz na kvalitu a udržitelnost
  • spolehlivost

ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNOST

Inovativní a udržitelné produkty – chováme se zodpovědně

Jednat zodpovědně a v souladu se zákony, to je jedním ze základních předpokladů úspěchu našeho podnikání. Uvědomujeme si svoji společenskou odpovědnost vůči veřejnosti a naším cílem je působit celosvětově jako společensky odpovědný zaměstnavatel. Ve společnosti KAYSER Group dbáme na dodržování veškerých právních norem a budujeme pracovní prostředí, které bude vynikat integritou, úctou, férovým přístupem a odpovědným jednáním. Ctíme vysoké etické standardy. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti dodržování předpisů a našeho etického kodexu.

 

Nedílnou součástí naší filozofie je bezpečnost práce a ochrana životního prostředí. Velký důraz na životní prostředí, šetrné využívání zdrojů a energetickou účinnost má pro nás mimořádný význam.
Za všech okolností usilujeme o to mít pozitivní dopad na životní prostředí a minimalizovat nežádoucí dopady, aby z našeho úsilí o udržitelnost mohly těžit i budoucí generace.

Zavedení a dodržování našich systémů řízení vyústilo k získání certifikátů podle norem EN ISO 9001 a EN ISO 14001. Věnujeme obrovskou pozornost udržitelnosti a šetrnému využívání přírodních zdrojů. Totéž požadujeme i od našich dodavatelů prostřednictvím našich směrnic pro udržitelnost. Cílem směrnice je vyhovět neustále rostoucím požadavkům trhu z hlediska udržitelnosti a spolehlivosti.

 

V kombinaci s naším vysoce kompetentním týmem a neustálým dialogem se zákazníky tak můžeme nabídnout výsledky, které vynikají odborností, inovacemi a orientací na služby a zákazníka. 

Nejvyšší vedení společnosti pravidelně vyhodnocuje vhodnost, účinnost a efektivní implementaci systémů řízení na jednotlivých pracovištích, aby mohlo stanovit cíle a zajistit neustálé zlepšování. V této souvislosti je dále kontrolována shoda s platnými právními požadavky a neustále se rozšiřují znalosti zaměstnanců o životním prostředí, udržitelnosti, ochraně zdraví při práci a kvalitě.

Působíme po celém světě

Společnost Kayser Filtertech dodává a poskytuje podporu pro filtrační systémy v podobě filtračních hadic, filtračních kapes, opěrných košů, příslušenství, měřicích a regulačních systémů a komplexních servisních a laboratorních služeb. Jako dodavatel systémů jsme tu pro vás, abychom vám kdykoli zodpověděli jakékoli dotazy k vaší instalaci využívající filtraci.

 

Selektivní a efektivní

Společnost Kayser Filtertech umožňuje řešit vysoce komplexní aplikace se separací pevných látek a kapalin. Může jít například o sušení čistírenských kalů nebo o filtraci léčiv (API).

 

Aplikace

Komplexní podpora

Dodávka, montáž, revize, údržba, příslušenství:


společnost Kayser Filtertech nabízí komplexní podporu pro vaše odprašovací systémy a zajišťuje tak zdravé prostředí.

 

Služby

KAYSER FILTERTECH GmbH

Centrála
Baustraße 38
D-37574 Einbeck
+49 (0) 5561 / 7902 - 0
info@kayser-filtertech.com

Výroba Düren
An Gut Nazareth 73
D-52353 Düren
+49 (0) 5561 / 7902 - 0

Obchodníci

KAYSER FILTERTECH
France sarl

Z.A.E. Heiden
45 Rue du Danemark
F-68310 Wittelsheim
+33 (0) 38 92 86 440
france@kayser-filtertech.com

KAYSER FILTERTECH
Czech Republic s.r.o.

Dráby 785
CZ-566 01 Vysoké Mýto
+420 (0) 46 54 61 611
sales-cz@kayser-filtertech.com

KAYSER FILTERTECH
Italy Srl

Strada Commenda 4/B
I-10072 Caselle Torinese (TO)
+39  011  9273154
italy@kayser-filtertech.com

Kariéra

Připojte se ke společnosti KAYSER Filtertech Group

Společnost KAYSER Filtertech Group je v současnosti globálním partnerem pro svoje zákazníky ve všech segmentech filtrační techniky. Má celkem 6 poboček a řadu dalších mezinárodních obchodních zastoupení – jsme zkrátka vždy nablízku. Naše bohaté zkušenosti jsou pevným základem, na kterém můžeme stavět svoje služby.

 

Aktuální pracovní nabídky